Πρώτα βήματα

Πρώτα βήματα για τα μέλη της Συμφωνίας Κοινοπραξίας του ΣΕΑΒ με την ORCID

Εδώ θα βρείτε τα πρώτα βήματα που προτείνεται να ακολουθήσετε καθώς και τη διαθέσιμη βοήθεια που παρέχεται για τα ιδρύματα που ξεκινούν με την προσχώρηση και την υλοποίηση της ORCID μέσω της συμφωνίας κοινοπραξίας του ΣΕΑΒ.

Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες επικοινωνίας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Self Service της ORCID. διαβάζοντας και τις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τις Επαφές.

Στην εξοικείωση βοηθάει ο παρόν ιστότοπος, ο οποίος περιέχει καθοδήγηση, υποστήριξη, πόρους, συχνές ερωτήσεις, πληροφορίες για την κοινότητα και λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων της κοινότητας.

Η υποστήριξη παρέχεται μέσω της ομάδας υποστήριξης της ORCID του ΣΕΑΒ, ως πρώτος σταθμός, με τη βοήθεια της ORCID και της ευρύτερης κοινότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο orcid@heal-link.gr.

Ένα βασικό κομμάτι των μελών της ORCID είναι η συμμετοχή στην κοινότητα της ORCID.

Η σελίδα υποστήριξης των μελών της ORCID.

Ακολουθεί μια σειρά χρήσιμων πληροφοριών που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης της ORCID και ποιες είναι οι επιλογές ενσωμάτωσης. Οι παραπάνω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε για το πώς θα ενσωματώσετε την ORCID στα πληροφοριακά σας συστήματα και τις ροές εργασίας του ιδρύματός σας. Σίγουρα πρέπει να εξετάσετε τόσο την εφαρμογή όσο και την προώθηση για την ανάπτυξη της ORCID στο ίδρυμά σας. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται τόσο από την ORCID όσο και από άλλες Κοινοπραξίες που εφαρμόζουν με επιτυχία την ενσωμάτωση της ORCID στις χώρες τους και στα ιδρύματά τους.

Στην ομάδα υποστήριξης του ΣΕΑΒ είμαστε διαθέσιμοι για να συζητήσουμε οποιεσδήποτε πτυχές της στρατηγικής σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη από την ομάδας σας και διαφορετικές υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εδώ θα βρείτε κάποιους συνδέσμους για να ξεκινήσει το τεχνικό προσωπικό να εκπαιδεύεται στην υλοποίηση της ενσωμάτωσης της ORCID. Στο επόμενο βήμα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος απόκτησης διαπιστευτηρίων (credentials) για να συνδέσετε τα πληροφοριακά σας συστήματα με την ORCID.

Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε με την διασύνδεση των συστημάτων σας με την ORCID, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες ρύθμισης για να λάβετε διαπιστευτήρια (credentials) για τη σύνδεση με το API της ORCID. Αυτό απαιτεί να κάνετε εγγραφή στον ιστότοπο της ORCID. Πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

  • Εάν δημιουργήσετε εξατομικευμένη διασύνδεση του συστήματος σας (custom υλοποίηση) με την ORCID, θα χρειαστεί να κάνετε μια παρουσίαση με ένα demo με την ομάδα της ORCID προτού μπορέσετε να αποκτήσετε παραγωγικά διαπιστευτήρια (production credentials).
    Για να να κάνετε μια παρουσίαση με ένα demo του συστήματός σας, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε μια λειτουργική διασύνδεση με το Sandbox API της ORCID. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για διαπιστευτήρια στο περιβάλλον Sandbox.
  • Τα στοιχεία που η ομάδα της ORCID θα αναζητήσει στο demo του συστήματός σας περιγράφονται σε αυτή τη λίστα (Member API Credential Check List).
  • Εάν η ενσωμάτωσή σας βασίζεται σε έτοιμα λογισμικά (Vendor Systems) όπου έχουν ήδη ενσωματωμένη τη λειτουργικότητα με την ORCID, δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάποιο demo πριν λάβετε διαπιστευτήρια. 
  • Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, η ORCID θα στείλει τα παραγωγικά διαπιστευτήρια (production credentials).

Μια βασική πτυχή της χρήσης της ORCID είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε με τους ερευνητές για να τους βοηθήσετε να κατανοήσουν το τι είναι η ORCID και πώς χρησιμοποιείται στα συστήματά σας, καθώς και να παρέχετε πρακτικές συμβουλές και οδηγίες. Οι παρακάτω σύνδεσμοι θα σας βοηθήσουν να σκεφτείτε διαφορετικές στρατηγικές και να δώσετε παραδείγματα επικοινωνίας.

Ως μέλος της ORCID όταν επικοινωνείτε με τους ερευνητές σχετικά με την ORCID θα πρέπει να ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές για να δώσετε ένα συνεπές μήνυμα. Επίσης δεσμεύεστε από τους όρους της άδειας χρήσης. Ως μέλος της ORCID, δικαιούστε να εμφανίσετε το λογότυπο του μέλους της ORCID, το οποίο θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ORCID.

Οι ερευνητές ελέγχουν την προβολή όλων των δεδομένων που αποτελούν μέρος της εγγραφής τους στην ORCID. Οι ρυθμίσεις απορρήτου καθορίζουν ποιες πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν και να φορτωθούν στο μητρώο της ORCID (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αναζήτησης μέσω του API). οι εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να ζητήσουν από τον ερευνητή να χορηγήσει άδεια περιορισμένης πρόσβασης. Δείτε τις ρυθμίσεις προβολής για τους χρήστες.

Όταν ολοκληρώσετε την αρχική ενσωμάτωση της ORCID στα συστήματά σας, είναι καλή ευκαιρία να επικοινωνήσετε και να προωθήσετε την συμμετοχή σας στην ORCID μέσα στο ίδρυμά σας και να γνωστοποιήσετε τα οφέλη της ORCID στους ερευνητές. Όταν ξεκινήσετε επίσημα την υλοποίηση, παρακαλείσθε να ενημερώσετε την ORCID, που μπορεί να σας βοηθήσει με τη δημοσιότητα, εάν απαιτείται. Εάν η υλοποίησή σας πληροί τις προϋποθέσεις για οποιαδήποτε από τα Collect and Connect badges, αυτά θα εκδοθούν από την ORCID.